Svenska Norsk Dansk Suomi
Tuotteet - Smoke Free / Tupakointiaseman hankinnan yhteydessä

Turvamallia olevien tupakointiasemien vuokrausta/ostoa
varten asetetut ehdottomat vaatimukset

Kapacitet
1.

Rakennelmaan tulee mahtua kaksi, neljä tai kuusi tupakoitsijaa samanaikaisesti (riippuen tupakointiaseman koosta), ja sen kapasiteetin tulee olla joustava ja kestää 750–9 000 savuketta kuukaudessa.
Ozonfri
2.

Mallit eivät saa teoriassa eivätkä käytännössä tuottaa otsonia tai muita myrkkyjä riippumatta myrkkyjen määristä tai raja-arvoista. 
Brands�ker
3.

Malleihin liittyviä vaatimuksia:
 • Malleissa on oltava alumiininen tukikehikko.
 • Mallien on oltava paloturvallisia. Sisäimu tulee varustaa palonsuojasuodattimilla sekä verkoilla, jotka estävät kappaleiden pääsyn rakennelmaan. Myös ulospuhallus tulee suojata verkolla. 
 • Malli tulee olla mahdollista kiinnittää takaseinään, jotta sitä ei kaadettaisi/siirrettäisi. 
 • Malleissa on oltava laminoidut turvalasit, joiden tulee kestää iskuja ja muuta ilkivaltaa, eivätkä ne saa rikkoutua sirpaleiksi.
 • Malleissa on oltava mahdollisimman pienikokoinen sivupöytä. 
 • Mallissa on oltava paloturvallinen tuhkan käsittelyjärjestelmä, jonka toimivuuden testaa riippumaton taho. 
 • Mallissa on oltava sen rakenteisiin kiinnitetty sytytin (ei ketjukiinnitystä tai vastaavaa), jonka vain henkilökunta pystyy irrottamaan. 
 • Isommissa asemissa on oltava valmiiksi asennettu ovi. 
 • Mallien tulee olla tukevia ja niiden tulee kestää myös kovakouraista käsittelyä. 
Service
4.

Tupakointiaseman huollosta vastaa sen toimittaja. Huollon on sisällyttävä hintaan, kun savukkeita on poltettu kuukaudessa sopimuksen mukainen määrä ja sen tulee käsittää seuraavat toimenpiteet: 
 • Aseman ja sen toimintojen yleinen tarkastaminen.
 • Tuhkan käsittelyjärjestelmän tyhjentäminen.
 • Tupakointiaseman toiminnan mittaaminen ennen huoltoa sekä sen jälkeen ja poltettujen savukkeiden määrien raportointi jokaisen huoltokerran yhteydessä.
 • Suodattimien vaihto.
 • Tuhkan käsittelyjärjestelmää ja suodattimia tulee käsitellä oikeaoppisesti ympäristö huomioon ottaen.
 • Tupakointiaseman asennuksen jälkeen suoritetuista huoltotöistä sekä poltettujen savukkeiden määrästä tulee antaa selvitys asiakkaalle säännöllisin väliajoin.
 • Tilaajalla on oikeus vaatia tupakointiaseman toiminnan mittausta, toimittajalta tai muulta taholta, minä ajankohtana tahansa. Aseman on silloin täytettävä nämä ehdottomat vaatimukset.
Yllä mainittu on tärkeää, jotta tupakointiasema toimisi koko ajan moitteettomasti ja yhtä hyvin, kuin sen ensimmäisenä käyttöpäivänä.

Poltettujen savukkeiden määrän mittaaminen on tärkeää, koska se kertoo, kuinka kovassa kuormituksessa suodattimet ovat. Liiallisessa kuormituksessa suodattimet eivät toimi kunnolla ja haitalliset aineet vuotavat työympäristöön. (Tästä syystä tupakointiaseman toimintaa on pystyttävä mittaamaan koska tahansa.)
 
Tupakointiaseman säännöllinen huolto ja tarkastaminen varmistavat sen moitteettoman toiminnan ja työympäristön puhtauden. Jätteitä käsiteltäessä on otettava ympäristö huomioon, jotta haitalliset ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman pienet.
 
Certifiering
5.

Rakennelmassa tulee olla CE-merkintä ja sen tulee toimia normaalilla verkkovirralla. Laitteen energiankulutus on ilmoitettava. 
Dokumenterad prestanda
6.

Tupakointiaseman suodattimien tulee erotella suodatinluokan H14 kokoiset hiukkaset kansanvälisen EN 1822 - standardin mukaisesti. Tämä varmistaa laitteen moitteettoman toiminnan ja kyvyn puhdistaa tupakansavu ja kaikenkokoiset hiukkaset. Siten työympäristön ilmanlaatu pysyy hyvänä ja kukaan ei altistu tahtomattaan kaasuille ja hiukkasille.
Testresultat
7.

Hiukkasten ja kaasujen suodattumista koskevat testitulokset tulee todistaa riippumattoman tutkimuslaitoksen toimesta. Lisäksi kaasusuodatin tulee mitoittaa siten, että se vaihdetaan aina viimeistään 9 000 poltetun savukkeen jälkeen. 
Flyttbar
8.

Rakennelmaa on pystyttävä siirtämään. 

9.

Takuun tulee kattaa huollot, varaosat ja laitteen toiminta koko sopimuskauden ajan. 
Service inom 48 timmar
10.

Mahdollisten vikojen yhteydessä huoltotakuu käsittää ilmaisen huollon kahden arkipäivän sisällä ilmoituksesta. Takuu ei koske ikivallasta, vandalismista tai ylikäytöstä johtuvia vikoja. 
Hyra eller k�pa
11.

Tupakointiasema joko vuokrataan 36 kuukaudeksi (huoltosopimus jatkuu koko vuokrakauden) tai vaihtoehtoisesti ostetaan, jolloin huoltosopimus on voimassa vähintään 36 kuukautta. 
Gratis test
12.

Neljän viikon kokeilujakso on tilaajalle ilmainen. Tällä tavoin varmistetaan, että asema toimii moitteettomasti sille tarkoitetulla paikalla. 
Certifikat
13.

Mukaan tulee liittää kaikki sertifikaatit ja muut todistukset ja niissä tulee olla myös puhelinnumerot, joihin tilaaja voi soittaa, jos hänellä on kysymyksiä tupakointiasemaan liittyen.
Referenser
14.

Toimittajan on pystyttävä viittaamaan vähintään 30 vastaavanlaiseen käytössä olevaan tupakointiasemaan. Näistä viiden tulee olla käytössä samalla alalla kuin mitä tilaaja harjoittaa. Tilaajalla on oltava mahdollisuus valita näistä vähintään kolme tutustumiskäyntiä varten. 
ISO 9001
15.

Yrityksellä on oltava sertifioitu laadunhallintajärjestelmä, joka vastaa ISO 9001 ja 14001 vaatimuksia.